Litwa, Łotwa, Estonia, Kaliningrad
są bardzo perspektywicznym terenem działania polskiego biznesu. Każdy z tych krajów ma dużą moc przyciągania. Przekonali się już o tym biznesmeni z Niemiec czy Szwecji stając się najważniejszymi partnerami gospodarczymi tych post radzieckich krajów. Warto więc przedstawić wszystkie te możliwości reprezentantom polskiego biznesu, którzy jak do tej pory raczej bardzo oszczędnie angażują się w przedsięwzięcia gospodarcze w krajach nadbałtyckich.

Polityka Prywatnosci
Copyright, 2006 © PROBALTIC.pl Estonia, Litwa, Łotwa, Kaliningrad